Donatorski fondovi preko 10.000,00 evra
 

Tendencijom ulaska Srbije u EU otvoreni su fondovi koji se odnose na privredne subjekte, lokalnu samoupravu i javna preduzeća – ustanove i instutucije.
SIM CERT doo je uspešno realizovao više projekata pružanjem  konsultantskih usluga pri konkurisanju i monitoringu nad realizacijom projekta (praćenje / izveštavanje).

Ove fondove možemo za sada podeliti na tri grupe:

- Programi IPA fondova koji se sprovode u okviru pet komponenata finansijskih instrumenata EU za podršku pristupanju Srbije u EU (preko ovih fondova se raspisuju mnogi konkursi za dodelu donacija od 2008.god., a u budućem periodu ( IPA 3 i IPA 4) će biti više sredstava za lokalnu samoupravu i mala i srednja preduzeća)

- Program Svetske Banke / IPA fondova u saradnji sa Fondom za inovativnost R.Srbije za razvoj inovativnih proizvoda / usluga / tehnologija

- Razni donatorski programi (donatorski programi  razvijenih zemalja) koji se realizuju preko NVO za podršku razvoju lokalne samouprave i javnih preduzeća – ustanova i instutucija ( postoji saradnja sa dve NVO; “STATERA”  i “TEMPUS” čija je programska aktivnost usmerana na zaštitu životne sredine, rurarni razvoj, podršku razvoja biznisa i sl. )
 
Pošto je ova oblast veoma obimna informacije o konkursima i Vašim mogućnostima   možete dobiti uspostavljanjem kontakta sa našim menadžerom za ovu oblast (vidi u Kontakti).

 

 

 

Kontakt

SIM CERT d.o.o.

Ruđera Boškovića 19-a
37000 Kruševac
Srbija

od 08 - 16 sati

+38137.403.118

E-mail:
office@simcert.co.rs

 
Gde smo sve prisutni
Referenc lista
Konsultantski tim SIM CERT-a je uspešno
realizovao više stotina projekata.
 
OVDE možete videti referenc listu kuće
SIM CERT DOO.
 
 
 
       
       
      Bookmark and Share  
     
 
Home Kontakt