srendeelhuitrutr

ГЛОБАЛ Г.А.П. – Стандард за пољопривредне произвођаче

“Најбоље време да засадите дрво је било пре 20 година. Друго по реду најбоље време за то је управо сада.” (Кинеска изрека)
“Ниједна нација не може остварити прогрес и процват док не спозна да је орати земљу исто тако узвишено занимање као и писати поему.” (Б. Њасхингтон)

Глобал Г.А.П. је стандард који се заснива на принципима за безбедну и одрживу пољопривреду и на партнерству између пољопривредних произвођача и трговаца. Индустријализација производње у пољопривреди, употреба средстава као што су пестициди, адитиви, хормони, антибиотици итд., довела је до потребе за ефиксним и међународно признатим системом контроле њихове употребе, на коју је адекватно одговорио стандард Глобал Г.А.П. преко својих захтева.
Овај стандард се односи на производњу примарних пољопривредних производа и на активности након бербе (у случају производње воћа и поврћа и сл.). Замишљен је да пружи гаранцију малопродаји и потрошачима да су предузете све мере и контроле да би производ био безбедан по здравље потрошача.
Обухвата системе сертификације воћа, поврћа, цвећа и украсних биљака, садног материјала, рибарства, сточарске производње и интегрисане пољопривредне производње.
Глобал Г.А.П. сертификати су изузетно цењени и тражени на међународном тржишту, кад је реч о примарној пољопривредној производњи, а “СИМ ЦЕРТ”, пружањем консултантских услуга, Вас води кроз процес имплементације и поступак сертификације, тј. оцењивања од стране акредитоване сертификационе куће, по Вашем избору. Стицањем сертификата отварају Вам се нова тржишта и задобијате поверење Ваших партнера и купаца.
Носиоци Глобал Г.А.П. сертификата могу бити:
- индивидуални пољопривредни произвођачи (Опција 1 - са или без опционог система управљања квалитетом) и
- група пољопривредних произвођача (Опција 2 - више произвођача са обавезним системом управљања квалитетом),
а наши компетентни консултанти могу Вас упутити на који начин да дођете до Вашег ГлобалГ.А.П. сертификата.
Користи од ГлобалГ.А.П. сертификата и Ваша предност у односу на конкуренцију је у:

 • побољшању система управљања безбедношћу хране на Вашем газдинству,
 • видљивој посвећености производњи и трговини здравствено безбедном храном,
 • уласку у заједницу ГЛОБАЛГ.А.П. сертификованих произвођача из целог света,
 • повећаног поверења потрошача и корисника у безбедност и квалитет Ваших производа.

Активности наших консултаната код произвођача – носиоца пољопривредног газдинства, су следеће:

Утврђују захтеве за добру пољопривредну праксу у складу са документом GLOBAL G.A.P. Integreted Farm Assurance All Farm Base/Crops Base/ Fruit and vegetables – Checklist (за воће и поврће) или неки други модул у складу са Вашом производњом;
Сагледавање начина њихове примене и формирање докумената неопходних за евиденцију спровођења захтева стандарда;
Обука за примену записа и захтева ГлобалГ.А.П. стандарда на терену код произвођача;
Провера испуњености захтева на основу ГЛОБАЛГ.А.П. Интегретед Фарм Ассуранце чек-листе за поједине модуле (званично спровођење Интерне провере од стране компетентног консултанта на свим локацијама);
Учествовање на сертификационој провери, на Ваш захтев.

У складу са овим консултанти ће:

 • Обучити произвођача за разумевање њему потребних захтева;
 • Дефинисати захтеве да произвођач оспособи објекте и опрему за добру пољопривредну, произвођачку и хигијенску праксу;
 • Дефинисати захтеве произвођачу да обезбеди инпуте из легалних токова за које постоје одговарајући докази о квалитету и здравственој исправности;
 • Спровести процену ризика свих локација и производних процеса по безбедност производа, здравље радника и очување животне средине;
 • Дефинисати и израдити писане процедуре и радна упутства која су потребна;
 • Устројити неопходне евиденције и утврдити када клијент треба редовно да их води ради обезбеђења доказа о примењеним активностима и следљивости;
 • Дефинисати захтеве и методе за адекватан транспорт и складиштење инпута и производа;
 • Дефинисати захтеве за адекватно снабдевање водом;
 • Дефинисати захтеве и методе за адекватно управљање отпадом;
 • Дефинисати захтеве за правилно управљање агрохемикалијама;
 • Обучити запослене о правилима добре пољопривредне, произвођачке и хигијенске праксе;
 • Дефинисати захтеве и методе за контролу присуства штеточина;
 • Успостави систем контролисања током производње и на крају, пре испоруке;
 • Успоставити систем декларисања-означавања производа пре испоруке;
 • Успоставити систем поступања са неусаглашеним производима и поступања у случају повлачења/опозива производа;
 • Дефинисати процедуру пријема и решавања жалби и рекламација купаца;
 • Обучити клијента за спровођење Интерне провере;
 • Спровести заједничку интерну проверу;
 • Реализовати корективне мере.

Активности које се спроводе код носиоца Система менаџмента (посебни захтеви код групне сертификације, односно сертификације на више локација са централним системом управљања):

 1. Израда документације система менаџмента и/или прилагођавање постојеће документације система менаџмента квалитетом и безбедношћу хране;
 2. Обука за примену система менаџмента и вођење система свих локација;
 3. Интерна провера система менаџмента квалитета према документу Qуалитy Манагемент Сyстем Цхецклист- Алл Сцопес.

GRASP - GLOBAL G.A.P. Risk-Assessment on Social Practice
(ГЛОБАЛ Г.А.П. Процена ризика у социјалној пракси)

ГРАСП означава ГЛОБАЛГ.А.П. Процена ризика у социјалној пракси и представља добровољни модул спреман за употребу који је развијен за процену социјалних пракси на пољопривредном добру, а бави се специфичним аспектима здравља, безбедности и добробити радника.
ГРАСП, као додатак основном ГЛОБАЛ Г.А.П. ИФА стандарду помаже произвођачима да успоставе добар систем друштвеног управљања на својим газдинствима, купцима нуди додатно уверење и помаже у заштити једног од најважнијих ресурса газдинства, људи који раде на њему.
ГРАСП је добровољни додатни модул и није део акредитованог ГЛОБАЛ Г.А.П. сертификовања, али логично допуњује ГЛОБАЛ Г.А.П. Стандард (сва подподручја примене) у погледу питања добре социјалне праксе. У складу с тим, само произвођач/група произвођача који су сертификовани за ГЛОБАЛ Г.А.П. или су у поступку добијања сертификата, се могу регистровати за ГРАСП процену.
Наши консултанти за ГЛОБАЛ Г.А.П. ће Вас припремити и за примену овог модула, у складу са Вашим потребама.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.