srendeelhuitrutr

Програми иновативних поизвода и технологија у Србији

Мултидисциплинарни тим СИМ ЦЕРТ-а је снажно заступљен као партнер и/ или пројект менаџер у развоју и унапређењу нових технологија и производа. Сарадња се одвија са научно-образовним установама и компанијама из целог света. Неколико година заредом су наши пројекти чинили готово 40% свих успешних развојних пројеката у Србији који су финансирани преко донаторских програма Р.Србије / ЕУ.

Домен наших активности на пројекту:

  • тумачење конкурса и могућности приступа донаторским фондовима
  • претраживање база података у циљу утврђивање статуса и доступности
  • разрада иновационе идеје – презентација решења
  • усаглашавање производа и технологије са техничким прописима и стандардима
  • израда бизнис концепта
  • израда техно-економске анализе
  • израда финансијске пројекције и бизнис плана
  • административно вођење пројекта – пројект менаџмент

 

Актуелни донаторски програми за развој и побољшање производа;

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.