srendeelhuitrutr

O nama

Upravljanje investicionim i inovacionim projektima

 • Priprema aplikanata za IPARD program
 • Izrada i upravljanje projektima IPA fondova, fondova UN i fondova Svetske Banke
 • Izrada i upravljanje projektima inovativnih proizvoda i tehnologija; HORIZON 2020, Inovativni Fond, RAS
 • Izrada poslovnog plana prema zahtevima Fonda za razvoj R.Srbije, kao i drugih donatora i finansijera
 • Finansijsko ekonomske analize poslovanja
 • Konsalting podrška pri obezbedivanju izvora finansiranja
 • Studije izvodljivosti pri izradi objekata i formiranje proizvodnje u oblasti prerade hrane u skladu sa zakonskom regulativom i standardima

Usaglašavanje proizvoda sa standardima i regulativom

 • Usaglašavanje proizvoda sa regulativom – RS, EU, EAC
 • Usaglašavanje proizvoda sa standardima EN / IEC / ISO / Gost
 • Priprema dokumentacije i proizvoda u cilju dobijanja CE znaka

Implementacija standarda za sisteme menadžmenta

 • Standardi kvaliteta (ISO 9001, ISO 13485, ISO 16949, IWA 1,2,4, i dr.)
 • Standardi bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000)
 • Standardi primarne poljoprivredne proizvodnje (Global G.A.P., Organic)
 • Standardi za kozmeticke proizvode (ISO 22716)
 • Standardi zaštite životne sredine (ISO 14001)
 • Standardi bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001)
 • Standardi bezbednosti informacija (ISO 27001)
 • Standardi za informacione tehnologije (ISO 20000)
 • Standardi za laboratorije (ISO 17020 / ISO 17025)
 • Standardi za energetsku efikasnost, zavarivanje, društvenu odgovorsnost,... (ISO 50001, ISO 3834, ISO 26000,...)
 • GMP / GHP – standardi dobre proizvodacke i higijenske prakse

Unapredenje poslovnih sistema i procesa

 • Razvoj organizacione strukture i strukture menadžmenta
 • Razvoj menadžment informacionog sistema
 • Unapredenje proizvodnog procesa i procesa kontrole
 • Razvoj i poboljšanje proizvoda u skladu sa pripadajucom tehnickom zakonskom regulativom i standardima
 • Projektovanje i izrada planova upravljanja otpadom

Veliki broj naših poslovnih usluga je finansijski obezbeđen preko donatorskih fondova; R.Srbije, Evropske Zajednice, Svetske Banke, Evropske Banke za obnovu i razvoj, i drugih donatora.

Naši klijenti su: mala i srednja preduzeća, udruženja i NVO, lokalna samouprava.

Referentna lista sa više stotina projekata je dostupna OVDE.

Naši partneri omogućavaju uspešnu realizaciju naših poslovnih aktivnosti, širenje domena našeg poslovanja, kao i razvoj naših potencijala. Naša poslovna politika je dugoročni zajednički interes i poverenje kako poslovnih partnera tako i naših klijenata.

Spisak poslovnih partnera je velik. Uspešno sarađujemo sa mnogim sertifikacionim kućama, notifikovanim telima, laboratorijama, konsultantskim kućama, udruženjima i drugim organizacijama (TÜV SÜD, SIQ, Kvalitet, Item consulting, AQA, WRG, Quality Austria, ISA CERT, Mayer, Lloyd’s Register Group, SGS Group, TÜV Rheinland, Privredna Komora- Kruševac, NVO Tempus, NVO Statera, Udruženje Vinara, ANTAS -Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije, Eska System Consulting, Consult, Cert Plus, Midžor, Expert, Sim food safety,....)

SIM CERT doo je nastao promenom pravne forme Agencije za poslovni konsalting SIM CERT doo, a pre toga i Agencije CERT. Početak poslovnih aktivnosti naših konsultanata u okviru ove kuće je 2006.god.

Broj stalno zaposlenih konsultanata, obim poslovnih aktivnosti i ukupan prihod SIM CERT doo je u stalnom porastu i sada se prema ovim kriterijumima nalazimo na vrhu pružaoca ovih usluga u R.Srbiji.

Ukoliko Vam treba informacija, naše usluge ili imate želju za poslovnom saradnjom obratite nam se. Moguće je da imamo zajednički cilj.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.