Skip to main content

O nama

Upravljanje investicionim i inovacionim projektima

 • Priprema aplikanata za IPARD program
 • Izrada i upravljanje projektima IPA fondova, fondova UN i fondova Svetske Banke
 • Izrada i upravljanje projektima inovativnih proizvoda i tehnologija; HORIZON 2020, Inovativni Fond, RAS
 • Izrada poslovnog plana prema zahtevima Fonda za razvoj R.Srbije, kao i drugih donatora i finansijera
 • Finansijsko ekonomske analize poslovanja
 • Konsalting podrška pri obezbedivanju izvora finansiranja
 • Studije izvodljivosti pri izradi objekata i formiranje proizvodnje u oblasti prerade hrane u skladu sa zakonskom regulativom i standardima

Usaglašavanje proizvoda sa standardima i regulativom

 • Usaglašavanje proizvoda sa regulativom – RS, EU, EAC
 • Usaglašavanje proizvoda sa standardima EN / IEC / ISO / Gost
 • Priprema dokumentacije i proizvoda u cilju dobijanja CE znaka

Implementacija standarda za sisteme menadžmenta

 • Standardi kvaliteta (ISO 9001, ISO 13485, ISO 16949, IWA 1,2,4, i dr.)
 • Standardi bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000)
 • Standardi primarne poljoprivredne proizvodnje (Global G.A.P., Organic)
 • Standardi za kozmeticke proizvode (ISO 22716)
 • Standardi zaštite životne sredine (ISO 14001)
 • Standardi bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001)
 • Standardi bezbednosti informacija (ISO 27001)
 • Standardi za informacione tehnologije (ISO 20000)
 • Standardi za laboratorije (ISO 17020 / ISO 17025)
 • Standardi za energetsku efikasnost, zavarivanje, društvenu odgovorsnost,... (ISO 50001, ISO 3834, ISO 26000,...)
 • GMP / GHP – standardi dobre proizvodacke i higijenske prakse

Unapredenje poslovnih sistema i procesa

 • Razvoj organizacione strukture i strukture menadžmenta
 • Razvoj menadžment informacionog sistema
 • Unapredenje proizvodnog procesa i procesa kontrole
 • Razvoj i poboljšanje proizvoda u skladu sa pripadajucom tehnickom zakonskom regulativom i standardima
 • Projektovanje i izrada planova upravljanja otpadom

Veliki broj naših poslovnih usluga je finansijski obezbeđen preko donatorskih fondova; R.Srbije, Evropske Zajednice, Svetske Banke, Evropske Banke za obnovu i razvoj, i drugih donatora.

Naši klijenti su: mala i srednja preduzeća, udruženja i NVO, lokalna samouprava.

Referentna lista sa više stotina projekata je dostupna OVDE.

Naši partneri omogućavaju uspešnu realizaciju naših poslovnih aktivnosti, širenje domena našeg poslovanja, kao i razvoj naših potencijala. Naša poslovna politika je dugoročni zajednički interes i poverenje kako poslovnih partnera tako i naših klijenata.

SIM CERT doo je nastao promenom pravne forme Agencije za poslovni konsalting SIM CERT doo, a pre toga i Agencije CERT. Početak poslovnih aktivnosti naših konsultanata u okviru ove kuće je 2006.god.

Broj stalno zaposlenih konsultanata, obim poslovnih aktivnosti i ukupan prihod SIM CERT doo je u stalnom porastu i sada se prema ovim kriterijumima nalazimo na vrhu pružaoca ovih usluga u R.Srbiji.

Ukoliko Vam treba informacija, naše usluge ili imate želju za poslovnom saradnjom obratite nam se. Moguće je da imamo zajednički cilj.