srendeelhuitrutr

О нама

Управљање инвестиционим и иновационим пројектима

 • Припрема апликаната за ИПАРД програм
 • Израда и управљање пројектима ИПА фондова, фондова УН и фондова Светске Банке
 • Израда и управљање пројектима иновативних производа и технологија; ХОРИЗОН 2020, Иновативни Фонд, РАС
 • Израда пословног плана према захтевима Фонда за развој Р.Србије, као и других донатора и финансијера
 • Финансијско економске анализе пословања
 • Консалтинг подршка при обезбедивању извора финансирања
 • Студије изводљивости при изради објеката и формирање производње у области прераде хране у складу са законском регулативом и стандардима

Усаглашавање производа са стандардима и регулативом

 • Усаглашавање производа са регулативом – РС, ЕУ, ЕАЦ
 • Усаглашавање производа са стандардима ЕН / ИЕЦ / ИСО / Гост
 • Припрема документације и производа у циљу добијања ЦЕ знака

Имплементација стандарда за системе менаџмента

 • Стандарди квалитета (ИСО 9001, ИСО 13485, ИСО 16949, ИЊА 1,2,4, и др.)
 • Стандарди безбедности хране (ХАЦЦП, ИСО 22000, ИФС, БРЦ, ФССЦ 22000)
 • Стандарди примарне пољопривредне производње (Глобал Г.А.П., Органиц)
 • Стандарди за козметицке производе (ИСО 22716)
 • Стандарди заштите животне средине (ИСО 14001)
 • Стандарди безбедности и здравља на раду (ИСО 45001)
 • Стандарди безбедности информација (ИСО 27001)
 • Стандарди за информационе технологије (ИСО 20000)
 • Стандарди за лабораторије (ИСО 17020 / ИСО 17025)
 • Стандарди за енергетску ефикасност, заваривање, друштвену одговорсност,... (ИСО 50001, ИСО 3834, ИСО 26000,...)
 • ГМП / ГХП – стандарди добре производацке и хигијенске праксе

Унапредење пословних система и процеса

 • Развој организационе структуре и структуре менаџмента
 • Развој менаџмент информационог система
 • Унапредење производног процеса и процеса контроле
 • Развој и побољшање производа у складу са припадајуцом техницком законском регулативом и стандардима
 • Пројектовање и израда планова управљања отпадом

Велики број наших пословних услуга је финансијски обезбеђен преко донаторских фондова; Р.Србије, Европске Заједнице, Светске Банке, Европске Банке за обнову и развој, и других донатора.

Наши клијенти су: мала и средња предузећа, удружења и НВО, локална самоуправа.

Референтна листа са више стотина пројеката је доступна OВДЕ.


Наши партнери омогућавају успешну реализацију наших пословних активности, ширење домена нашег пословања, као и развој наших потенцијала. Наша пословна политика је дугорочни заједнички интерес и поверење како пословних партнера тако и наших клијената.

СИМ ЦЕРТ доо је настао променом правне форме Агенције за пословни консалтинг СИМ ЦЕРТ доо, а пре тога и Агенције ЦЕРТ. Почетак пословних активности наших консултаната у оквиру ове куће је 2006.год.

Број стално запослених консултаната, обим пословних активности и укупан приход СИМ ЦЕРТ доо је у сталном порасту и сада се према овим критеријумима налазимо на врху пружаоца ових услуга у Р.Србији.

Уколико Вам треба информација, наше услуге или имате жељу за пословном сарадњом обратите нам се. Могуће је да имамо заједнички циљ.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.