srendeelhuitrutr

Reference

Konsultantski poslovi obuhvataju sisteme menadžmenta, sisteme unapređenja upravljanja i rukovođenja, sisteme razvoja poslovnih procesa i proizvoda:
* sisteme menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, ISO 16949, IWA 1:2005, IWA 4:2005, IWA 2:2007, ISO EN 3834
* sisteme menadžemnta zaštite životne sredine ISO 14001
* sisteme menadžmenta bezbednosti hrane ISO 22000, FSSC 22000, HACCP prema Codex Alimentarius, IFS, BRC
* sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001
* usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva i EN u svrhu dobijanja CE znaka
* usaglašavanje proizvoda prema GOST standardima
* razvoj i poboljšanja organizacione strukture i strukture menadžmenta
* razvoj i poboljšanja menadžment informacionih sistema
* razvoj i poboljšanja poslovnog sistema, proizvodnog sistema i proizvoda
* zahtevi prema standardima ISO 17020 i  ISO 17025
* dobra proizvođačka praksa GMP i dobra higijenska praksa GHP
* GLOBAL G.A.P.
* upravljanje otpadom
* marketing istraživanja, biznis planovi, upravljanje projektima, edukacija kadrova

OVDE (PDF) možete videti referentna listu kuće SIM CERT DOO.

 

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.