Referenc lista
 
   
   

Konsultantski poslovi obuhvataju sisteme menadžmenta, sisteme unapređenja upravljanja i rukovođenja, sisteme razvoja poslovnih procesa i proizvoda:
* sisteme menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, ISO 16949,                        IWA 1:2005, IWA 4:2005, IWA 2:2007, ISO EN 3834
* sisteme menadžemnta zaštite životne sredine ISO 14001
* sisteme menadžmenta bezbednosti hrane ISO 22000, FSSC 22000, HACCP prema Codex Alimentarius, IFS, BRC
* sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001
* usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva i EN u svrhu dobijanja CE znaka
* usaglašavanje proizvoda prema GOST standardima
* razvoj i poboljšanja organizacione strukture i strukture menadžmenta
* razvoj i poboljšanja menadžment informacionih sistema
* razvoj i poboljšanja poslovnog sistema, proizvodnog sistema i proizvoda
* zahtevi prema standardima ISO 17020 i  ISO 17025
* dobra proizvođačka praksa GMP i dobra higijenska praksa GHP
* GLOBAL G.A.P.
* upravljanje otpadom
* marketing istraživanja, biznis planovi, upravljanje projektima, edukacija kadrova

OVDE (PDF) možete videti referentna listu kuće
SIM CERT DOO.

 

 
Kontakt

SIM CERT d.o.o.

Ruđera Boškovića 19-a
37000 Kruševac
Srbija

od 08 - 16 sati 

+38137.403.118

E-mail:
office@simcert.co.rs

 
Gde smo sve prisutni
Referentna lista
 
Konsultantski tim SIM CERT-a je uspešno
realizovao više stotina različitih poslova.
 
OVDE (PDF) možete videti referentna listu kuće
SIM CERT DOO.
 
 
 
       
       
      Bookmark and Share  
       
 
Home Kontakt