Standardi - Sistemi menadžmenta
 
   
   

Danas se, u cilju potvrđivanja nivoa oragnizovanosti prema potrebama tržišta ili zahtevima zakonske regulative, uvodi veliki broj standardizovanih sistema menadžmenta.  Ovi sistemi su nastali na osnovu iskustava iz prakse najboljih u branši sa ciljem  da definišu zahteve čijim ispunjenjem potvrđujete nivo svoje organizovanosti u pojedinim oblastima poslovanja. Svi ovi sistemi se sertifikuju od strane akreditovanih sertifikacionih kuća.

Naši konsultanti imaju veliko iskustvo u realizaciji ovih projekata. Brzina, fleksibilnost, kvalitet i pouzdanost u realizaciji  je osnov za stvaranje referenci i planiranje dugoročnog rasta i razvoja našeg poslovanja.

Kod nas možete dobiti usluge za implementaciju sledećih sistema menadžmenta:

Sistemi menadžmenta kvalitetom:

ISO 9001 sistem menadžmenta kvalitetom za sve organizacije
ISO 13485  sistem menadžmenta kvalitetom u proizvodnji medicinskih sredstava
ISO 16949 / PPAP sistem menadžmenta kvalitetom u auto industriji
IWA 1 sistemi menadžmenta kvalitetom u zdravstvenim organizacijama
IWA 2  sistemi menadžmenta kvalitetom u obrazovnim organizacijama
IWA 4   sistemi menadžmenta kvalitetom u lokalnoj samoupravi
ISO 3834 sistemi menadžmenta kvalitetom za procese zavarivanja metala
ISO 17025 sistem menadžmenta kvalitetom u laboratorijama za etaloniranje/ispitivanje
ISO 17020   sistem menadžmenta kvalitetom - kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju
  kontrolisanje
ISO / IEC 20000 sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima za informacionu tehnologiju
ISO 26000 / CSR standard društveno odgovornog poslovanja
   
   

Sistemi menadžmenta zaštite životne sredine:

ISO 14001 sistem menadžmenta žaštite životne sredine
   

Sistemi menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:

OHSAS 18001   sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
   

Sistemi menadžmenta bezbednosti hrane:

HACCP   principi bezbednosti hrane prema Codex Alimentariusu, zahtevima 
  FAO (organizacije za hranu i poljoprivredu  pri Ujedinjenim Nacijama)
ISO 22000 sistem menadžmenta bezbednosti hrane
IFS   sistem menadžmenta bezbednosti hrane za tržne sisteme iz Nemačke
  Francuske i Italije
BRC sistem menadžmenta bezbednosti hrane za Veliku Britaniju
FSSC 22000 sistem menadžmenta bezbednosti hrane – standard za proizvođače koji žele da
  imaju pristup svim sistemima prodaje

Standardizovani sistemi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju:

Global G.A.P  standardi dobre poljoprivredne prakse
   

Sistemi menadžmenta rizikom:

ISO 14971 sistemi menadžmeta rizikom u proizvodnji medicinskih sredstava
   

Svi standardizovani sistemi menadžmenta imaju niz pratećih metoda, standarda i uputstava koja dodatno pojašnjavaju njihove zahteve.

SERTIFIKACIJA:
Postoji veći broj sertifikacionih kuća koje se međusobno razlikuju prema ceni, renomeu, lakoći komunikacije i fleksibilnosti. Mi imamo saradnju sa velikim ovih kuća tako da Vam možemo pomoći u izboru i obezbeđivanju ponude prema željenim uslovima.
Najveću saradnju smo imali sa sledećim sertifikacionim kućama: TÜV SÜD, Kvalitet, AQA, SIQ, TÜV Rheinland, CERT Plus, Quality Austria, ISA CERT. Naravno ovo ni najmanje ne isključuje saradnju sa bilo kojom drugom sertifikacionom kućom.

 
Kontakt

SIM CERT d.o.o.

Rudjera Boškovića 19-a
37000 Kruševac
Srbija

od 08 - 16 sati 

+38137.403.118

E-mail:
office@simcert.co.rs

 
Gde smo sve prisutni
Referentna lista
 
Konsultantski tim SIM CERT-a je uspešno
realizovao više stotina različitih poslova.
 
OVDE (PDF) možete videti referentna listu kuće
SIM CERT DOO.
 
 
 
       
       
      Bookmark and Share  
     
 
Home Kontakt